Topic outline

 • General

  Seuraavan kerran kurssi on mahdollista suorittaa tenttillä ma 27.3.2023 klo 16:30. Ilmoittautuminen Sisussa. Kurssi järjestetään viimeisen kerran syyslukukaudella 2023. Tämän jälkeen kurssi on mahdollista suorittaa ainakin kerran tentillä (maaliskuu 2024). Näillä sivuilla oleva kurssimateriaali on edelleen voimassa, mutta kurssin totetustapaan tulee muutoksia. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Lisätietoja pasi.yla-oijala(at)aalto.fi.


  Välikokeen tulokset ovat alasivulla 'Kotitehtävien pisteet ja koetulokset'

  Lähes lopullinen ryhmäjako on alasivulla 'Labraryhmät', joka näkyy vain Aalto-tunnuksilla.

  Materiaalit-osiossa on laskuharjoitukset ja niiden ratkaisut, kaavakokoelma, laboratoriotyöohje ja labrojen ilmoittautumisohje.

  Pidän vielä tänä syksynä Sähkötekniikka- ja elektroniikka -kurssin. Suoritustapaan tulee muutoksia: osan välikoe- ja tenttitehtävistä voi korvata palautettavilla kotitehtävillä. Kurssin voi myös suorittaa pelkillä kotitehtävillä. Laboratoriotyöt ovat kuitenkin pakolliset. Luennot, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt pyritään pitämään livenä. Kurssi alkaa ke 7.9.2022 klo 12.15–13.45 johdantoluennolla (Kandikeskus, D-sali), jolla kerrotaan kurssin sisällöstä ja suoritustavoista. Laskuharjoitukset alkavat ma 12.9. klo 10.15–11.45 Kandikeskuksen E-salissa (ennen saman viikon luentoa) ja sama harjoitus heti luennon jälkeen ke klo 14.15–15.45 D-salissa. Myös keskiviikon luento ja harjoitus siirtyvät 26.10. alkaen E-saliin. Kurssin sisältöön tulee vain pieniä muutoksia.

  Suoritustavat: laboratoriotyöt ja paras vaihtoehto seuraavista:

  1. Kotitehtävät. Kummankin välikokeen alueelta lasketaan mukaan 4 korkeinta pistemäärää, max. (4+4) x 10 p. Pisterajat ovat samat kuin välikokeissa: 38+(N-1)*8, jossa N = arvosana.

  2. Tentti (4 tehtävää) tai niitä korvaavat kaksi välikoetta (4+4 tehtävää). Tentin pistemäärä (4 x 10 p) kerrotaan kahdella, jotta voidaan käyttää yllä olevia pisterajoja.

  3. 1. ja 2. välikoe niin, että 1 tai 2 huonointa tehtävää voidaan korvata kohdan 1 pisteillä, jotka skaalataan kertoimella 0,5 (erikseen 1. ja 2. välikokeen alue). Kumpaankin välikokeeseen voi siis saada korkeintaan 20 pistettä kotitehtävistä. Huom. maksimipistemäärä yhdestä välikokeesta on 40 riippumatta siitä, hyödynnetäänkö kotitehtävien pisteitä. Lisäys: voit myös suorittaa esim. 1. vk:n alueen kotitehtävillä ja 2. vk:n alueen välikokeella tai päinvastoin.

  4. Tentti samoin kuin edellä, mutta tässä otetaan huomioon kotitehtävien yhteispistemäärä. Näin voidaan korvata 1 tai 2 tenttitehtävää.

  Koska yllä oleva on hieman monimutkaista, teen tarvittaessa tarkennuksia. Tämä suoritustapaohje koskee syksyä 2022, mutta ei välttämättä maaliskuun tenttiä, koska opettaja vaihtuu.

  Kimmo Silvonen