Översikt

 • Välkommen till det svenskspråkiga kandidatseminariet vid Aalto-universitetet!

  Våren 2023 inleds seminariet på tisdag 17.1 kl 12:15 i sal U405a. Nedan finns en sammanfattning av seminariets tidtabell.

  Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 18 huvudämnen inom teknik (inklusive arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur). Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium) registreras i det egna huvudämnet. Läs alltså instruktionerna för val av ämne och handledare samt övriga instruktioner gällande kandidatarbetets innehåll och utseende på ditt eget huvudämnes kandidatseminariums sidor. I övrigt följer du instruktionerna på JOIN.sv.kand om du deltar på det svenskspråkiga seminariet.

  Anmälning

  Anmäl dig både till JOIN.sv.kand och till ditt eget huvudämnes kandidatseminarium i SISU. (Huvudämnets seminarium måste ingå i din studieplan och för att få studieprestationen registrerad är det nödvändigt att du anmäler dig.)

 • På denna sida finns information om lektionerna (föreläsningarna) samt text- och talverkstäderna. Följ med informationen på denna sida och kursens Nyheter.

  Materialet uppdateras och kompletteras under kursens gång. (Öppna respektive mapp för att se vad den innehåller.) En del material som inte direkt hör till en viss lektion eller verkstad hittas på sidan övrigt material.

  Om du missar Vetenskaplig informationssökning eller Källhänvisning och referenshantering, finns det flera motsvarande på finska (och engelska): Tiedonhankinnan opetus

 • Alla uppgifter och (mellan)versioner som skall lämnas in är samlade på denna sida. Alla inlämningsdeadline är vardagar kl 12:00 (mitt på dagen).

 • Presentationerna hålls 28.4–5.5 i 6 mindre grupper i sal Y228a/Y347/Y228b enligt tidtabellen nedan.

  För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken om det blir tid över). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (kl 9–12 eller 13–16 någon av dagarna). Handledare kommer och går som de hinner.

  Alla presentationer förväntas vara på svenska oberoende av arbetets språk och opponeringen är också på svenska. Handledarens respons kan vara på engelska (eller finska).

  Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.

 • Kurspersonal

  Koordinator: Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi
  Vetenskapligt skrivande, textverkstäder och mognadsprov: Sofia Sevón, sofia.sevon@aalto.fi
  Muntlig framställning och talverkstäder: Jari-Pekka Välimaa, jari-pekka.valimaa@aalto.fi
  Informationssökning och källhänvisning: Kirsi Heino, kirsi.heino@aalto.fi och Evi Lemström, evi.lemstrom@aalto.fi
  English workshops: Signe-Anita Lindgrén, signe-anita.lindgren@aalto.fi


  Ansvarslärare (= godkänner kandidatarbeten) och andra kontaktpersoner


  Högskolan för ingenjörsvetenskaper

  Koordinator: Tiina Nikander

  ENG3042.kand – Energi- och miljöteknik (ENY)
  • Kari Alanne, Energiteknik
  • Jussi Nikander, Geoinformatik
  • Henry Gustavsson, Geobyggande
  • Teemu Kokkonen, Vatten- och miljöteknik
  ENG3043.kand – Maskin- och byggnadsteknik (KJR)
  • Raine Viitala, Maskinbyggnadsteknik
  • Tommi Mikkola, Tillämpad mekanik
  • Heidi Salonen, Byggnadsteknik
  ENG3044.kand – Den byggda miljön (RYM)
  • Tuulia Puustinen, Fastighetsekonomi
  • Jouni Ojala, Markanvändningsplanering och trafikteknik

  Högskolan för elektroteknik

  • ELEC3013.kand – Elektronik och elektroteknik (EST): Markus Turunen
  • ELEC3014.kand – Automations- och systemteknik (AUT): Pekka Forsman
  • ELEC3015.kand – Informationsteknologi (IT): Samuli Aalto
  • ELEC3016.kand – Bioinformationsteknologi (BIO): Markus Turunen

  Högskolan för kemiteknik (CHEM3048.kand/CHEM3049.kand/CHEM3050.kand)

  Seminariets ansvarslärare: Eero Kontturi
  Kursassistent: Juha Oksa

  Institutionernas ansvarslärare:
  • Bioprodukter och bioteknik (BIO2): Kyösti Ruuttunen
  • Kemi och materialvetenskap (CMAT): Minna Nieminen
  • Kemiteknik och metallurgi (CMET): Jari Aromaa


  Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS.ark.kand)

  • Arkitektur: Özlem Özer-Kemppainen
  • Landskapsarkitektur: Meri Mannerla-Magnusson
  • Inredningsarkitektur: Antti Pirinen


  Högskolan för teknikvetenskaper

  • SCI3025.kand – Produktionsekonomi: Risto Rajala (kursassistent: Annika Viitala)
  • SCI3026.kand – Informationsnätverk: Fabian Fagerholm och Johanna Viitanen (kursassistent: Annika Viitala)
  • SCI3027.kand – Datateknik: Eero Hyvönen (koordinatorer: Rafael Leal och Henna Poikkimäki) gemensam e-post: SCI3027.kand@aalto.fi
  • SCI3028.kand – Teknisk fysik: Jani-Petri Martikainen
  • SCI3029.kand – Matematik och systemvetenskaper / Matematik: Riikka Korte
  • SCI3029.kand – Matematik och systemvetenskaper / Systemvetenskaper: Ahti Salo (dragare: Olli Herrala)

  Alla borde ha e-post-adresser på formen fornamn.efternamn@aalto.fi (utan eventuella åäö-prickar och accenter) om inte annat anges. Övriga kontaktuppgifter kan man hitta via people.aalto.fi eller puhelinluettelo.aalto.fi.

 • Bedömningsblanketter och -anvisningar finns som bilagor nedan.

  OBS: Det är alltid huvudämnets anvisningar som gäller för bedömningen. Ifall ditt huvudämne har andra (nyare) anvisningar på sina MyCourses-sidor ska du följa dem gällande bedömningsgrunder och -blanketter.

  Meddela koordinatorn om du märker att anvisningarna/blanketterna nedan är föråldrade.

 • Material och länkar som inte hör till någon viss lektion hittas här.