Topic outline

 • Allmänt

  Välkommen till det svenskspråkiga kandidatseminariet vid Aalto-universitetet!

  Våren 2023 inleds seminariet på tisdag 17.1 kl 12:15 i sal U405a. Nedan finns en sammanfattning av seminariets tidtabell.

  Det svenskspråkiga kandidatseminariet är gemensamt för 18 huvudämnen inom teknik (inklusive arkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur). Kandidatarbetets ämne och handledare fås från det egna huvudämnet och studieprestationen (10 sp för kandidatarbetet + seminarium) registreras i det egna huvudämnet. Läs alltså instruktionerna för val av ämne och handledare samt övriga instruktioner gällande kandidatarbetets innehåll och utseende på ditt eget huvudämnes kandidatseminariums sidor. I övrigt följer du instruktionerna på JOIN.sv.kand om du deltar på det svenskspråkiga seminariet.

  Anmälning

  Anmäl dig både till JOIN.sv.kand och till ditt eget huvudämnes kandidatseminarium i SISU. (Huvudämnets seminarium måste ingå i din studieplan och för att få studieprestationen registrerad är det nödvändigt att du anmäler dig.)