Topic outline

 • Kurssin välitentti  järjestetään etätenttinä. Tentti aukeaa maananantaina 23.1.2023 klo 15 ja sulkeutuu keskiviikkona 25.1.2023. Tentin suorittamiseen on aikaa 30 minuuttia. Niille, jotka ovat esittäneet todistuksen lisäajan tarpeesta, tentin suorittamiseen on aikaa 45 minuuttia. 


  • Tentti kattaa kurssikirjan luvut johdannosta lukuun 5, kurssin viisi ensimmäistä luentoa sekä kaksi ensimmäistä harjoitusta sekä kaiken niihin liittyvän materiaalin.
  • Tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan kaikilla kevään 2023 kurssin osallistujilla on pääsy tenttiin. 
  • Tentissä on 20 monivalintamuotoista kysymystä, joissa jokaisessa on vain yksi oikea vastaus. Oikeasta vastauksesta saa 0,5p, väärästä vastauksesta -0,25p ja vastaamatta jättämisestä 0p.
  • Tentin suorittamiseen on melko niukasti aikaa, ja kysymyksiin täytyy vastata siinä järjestyksessä kuin ne opiskelijalle tulevat. Aikaisempiin kysymyksiin ei voi palata takaisin, eikä vastauksiaan voi jälkikäteen muuttaa. Tarkoitus on, että asiat on opeteltu etukäteen.
  • Jokaisen opiskelijan tentti on yksilöllinen. Tentti täytyy tehdä itse eikä siinä saa olla yhteistyössä. 
  • MyCourses arpoo jokaiselle opiskelijalle omat kysymykset ja kysymyksissä voi tarvita laskinta/exceliä.


  Tsemppiä!

  • quiz icon
   Välitentti 25.1.2023 Quiz
   Not available unless: You are a(n) Student