Översikt

  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Aaltodoc-tietokanta URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Minäkö tutkija? Johdanto laadulliseen/postpositivistiseen tutkimukseen URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Artistic research -taiteellisen tutkimuksen yleisportaali URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Journal for Artistic Research (JAR) URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Juha Varto: Taidekasvatuksen käytännöt, tiedonala ja tieteenala - Lyhyt katsaus lyhyen historian juoneen. URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Visual Methodologies -journal URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Research in Arts & Education URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Ruukku -taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitöstutkimuksia URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Menetelmäpolkuja humanisteille (Jyväskylän yliopisto) URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja (Yhteiskunnallinen tietoarkisto) URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Yhteisö ja taide -Teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään URL
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen S01 (SISU)
   URL icon
   Artsequal -tutkimushanke URL