Topic outline

 • Kurssi-info

  Tervetuloa Väline: Typografia -kurssille! Tällä kurssilla tutustutaan kirjainten ja tekstin muotoiluun. Kurssia opettavat Tuomas Kortteinen ja Heikki Lotvonen. Lisäksi Sampo Korkeila tulee opettamaan InDesignia.

  Kurssin ydinkysymyksiä ovat:
  —    Mitä kirjaimet ja niiden muodostamat merkkijonot (eli teksti) oikeastaan ovat, ja millaisista osista ne koostuvat?
  —    Miten kirjainten ja tekstin muotoilulla viestitään? Miten sillä erotutaan massasta, ohjataan lukijaa tai selvennetään sisältöä?
  —    Mitkä ovat typografisen viestinnän tärkeimpiä työkaluja? Millainen historia näillä työkaluilla on, ja millaisia konventioita niiden käyttöön liittyy? Miten eri aikakaudet ja kulttuurit ovat näkyvissä kirjainten ja tekstin muotoilussa?
  Kurssilla siis tutustutaan typografisen muotoilun peruskysymyksiin, -tekniikoihin ja -työkaluihin. Typografista muotoilua tekee meistä jokainen: se on fonttien valitsemista, rivivälin tai tekstin koon säätämistä ja tekstin asettelua sivulle tai näytölle. Tästä huolimatta vain harva typografista muotoilua tekevä ymmärtää tai osaa hahmottaa typografisten valintojensa merkityksiä tai seurauksia. Tämän kurssin keskeisenä tavoitteena onkin opetella tekemään tietoisia valintoja — opetella näkemään kirjaimet ja teksti muotoiltuna ja muotoiltavana kielenä ja kulttuurina.
  Kurssin ytimessä on lisäksi ajatus typografista (typografi on henkilö joka tekee typografista muotoilua) tekijänä, joka elää ja toimii kirjoittajan ja lukijan välimaastossa. Typografi muokkaa ja muotoilee kirjoittajan käsikirjoituksen sen lopulliseen ulkoasuun, ja toimii samalla julkaistavan tekstin ensimmäisenä lukijana. Typografisia valintoja tehdessään hän eläytyy vuorotellen niin kirjoittajaan kuin lukijaankin, ja näin osallistuu sekä tekstin kirjoitus- että lukuprosessiin.

  Näiden typografiaan liittyvien oppimistavoitteiden lisäksi kurssilla on tavoitteena opetella suunnittelemaan omaa suunnitteluaan.
  Käytännössä tämä tarkoittaa:
  —    oman työskentelyn aikatauluttamista ja projektinhallintaa,
  —    oman suunnitteluprosessin analysointia ja avaamista, ja
  —    Aallon työpajojen ja tuotantomahdollisuuksien omatoimista käyttöä.

  Kurssi koostuu luennoista, luokassa tehtävistä tehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä. Kurssin jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti kolme tehtävää, jotka kootaan kurssin lopussa näyttelyyn BetaSpace-galleriaan. Luennot ja tuntitehtävät tukevat itsenäistä työskentelyä, ja töistä saa palautetta kurssin aikana useaan otteeseen.

  Kurssi järjestetään lähiopetuksena Otakaari 1:n VCD-kandistudiossa (A131a). Lähiopetusta on tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–17. Kurssi päättyy perjantaina 17.2. avautuvaan kurssinäyttelyyn.
  Kurssin suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa, eli poissa saa olla korkeintaan neljä opetuspäivää.

  Opettajien yhteystiedot:
  Tuomas Kortteinen
  tuomas.kortteinen@aalto.fi
  +3584578348083

  Heikki Lotvonen
  heikki.v.lotvonen@aalto.fi
  +358405888229

  • Not available unless: You are a(n) Student
   Page icon
   Palautepäivien ryhmät Page