Topic outline

 • Suositusaikataulu syksy 2022

  Kurssin käytännöt ja suoritustapa

  Kurssi suoritetaan verkossa MyCourses alustalla. Taulukko (yllä) tiivistää kurssin sisällöt, etenemisjärjestyksen ja toimii suositusaikatauluna. Moduulit avautuvat suoritettavaksi yksitellen (ensin siis nähtävillä vain moduuli 1:n osiot). Itsenäistä työskentelyä jaksottaa moduulien yhteiset palautuspäivät kurssin tehtäville moduulien lopussa (deadlinet on merkitty punaisella taulukkoon).


  1. Videoluennot ja webinaarit
  Kurssin luennot toteutetaan lyhyiden videoluentojen (max. 10min) kautta tai webinaarien (15-30min) muodossa.
  • Videoiden tarkoituksena on avata tiiviisti keskeisiä markkinoinnin teorioita tai lähestymistapoja. Oppimista tukee kirja, tehtävät (monivalinnat ja esseet) sekä keskustelut. Tehtävien tarkoituksena on auttaa sinua soveltamaan käytäntöön kurssin aiheita, ja perehtymään syvemmin kuhunkin videolla tiiviisti esitettyyn aiheeseen. 
  • Webinaarit ovat pidempiä online ympäristössä toteutettuja luentoja. Webinaareihin pääset osallistumaan MyCourses alustalta.
  • Kurssin aikana pidetään kolme reaaliaikaista webinaari-luentoa, jotka tallennetaan MyCourses alustalle katsottavaksi jälkeenpäin.
    • Kurssin johdantoluento tiistaina 6.9.2022 klo 18-19 
    • Ensimmäisen esseen palauteluento tiistaina 11.10.2022 klo 18-19
    • Päätösluento ja tenttikäytännöt tiistaina 8.11.2022 klo 18-19
  • Videoiden ja webinaarien katsominen ei ole pakollista, mutta se on hyödyllistä ja suotavaa - käymme läpi asioita, jotka ovat tarpeellisia sekä harjoitusten että tentin kannalta.
  • Videoiden ja webinaarien luentokalvot löytyvät pdf-versiona kustakin osiosta. Luentokalvot sisältävät keskeisiä avainsanoja ja määritelmiä, ja oppimista tukee se, että täydennät luentokalvoja omilla muistiinpanoillasi katsoessasi videoita tai lukiessasi kirjaa. 


  2. Kurssin tehtävät (max. 50p)
  Kurssilla on luentovideoiden ja webinaarien lisäksi harjoituksia ja tehtäviä, jotka vaativat kunkin osion teoreettisen ymmärryksen soveltamista. Kurssin aikana tehdyistä tehtävistä keräät pisteitä kurssin kokonaisarvosanaa varten ja valmistaudut samalla tenttiin aiheisiin paneutumalla. Kurssin aikana pisteitä tulee kerätä vähintään 25p (eli 50% kurssin aikana kerättävistä pisteistä), jotta saat osallistua tenttiin. Näiden harjoituksista kerättävien pisteiden lisäksi tulee sinun osallistua (ja suorittaa hyväksytysti) Exam-tenttiin Otaniemen kampuksella, jotta voit saada arvosanan kurssista.

  MyCoursesissa eri osioihin on sijoitettu erilaisia tehtäviä, joista voit kerätä pisteitä kurssin aikana:
  • Keskustelut
  • Quiz-monivalintatehtävät ja laskutehtävät
  • Esseet ja vertaisarviointitehtävät

  Keskustelut
  Kurssin aikana on kolme pisteitä suoraan kartuttavaa keskustelua:
  Osio 1: Esittely ja odotukset kurssilta (1p)
  Osio 2: Yrityksen SWOT-analyysiharjoitus (2p)
  Osio 9: Keskustelu ajankohtaisesta artikkelista, brändätystä tuotteesta tai mainoksesta (2p)
  Osio 10: Loppureflektointi (1p)

  • Keskusteluista voit saada yhteensä max. 6p.
  • Keskustelut suoritetaan noin 20 kurssilaisen ryhmissä.
  • Kussakin yllämainitussa osiossa on oma fooruminsa, jossa on annettu selvät ohjeet keskustelulle.
  • (HUOM. yleiset kysymykset liittyen kurssiin ja suoritustapoihin tulee kirjoittaa 'Tervetuloa kurssille!' -välilehdellä olevaan foorumiin.)

  LISÄKSI: Aktiivisuusplussapisteitä voit halutessasi kerätä osallistumalla Bonuskeskusteluihin, joissa tarkoituksena on soveltaa kurssin aiheita käytäntöön. Bonuskeskusteluihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta haastaa sinua ymmärtämään videoiden tiivistettyjä teorioita reflektoidessasi niitä käytäntöön - näitä pohtiessasi valmistaudut tenttiin huomaamatta. Aktiivisuusplussapisteet (jota voit saada Bonuskeskusteluista) on hyödyllisiä erityisesti silloin jos quiz-tehtävät tai essee tuottaa haasteita: voit tuoda esille ymmärrystäsi bonuskeskustelutehtävien kautta. Keskustelut on ohjeistettu ja löytyy tiettyjen osioiden alta. Bonuskeskusteluista voi saada max. 1p/keskustelu.

  Quiz
  • Lähes joka viikko osion aiheista on 10-kysymyksen quiz (paitsi osio 1:n miniquiz ja laskuja sisältävä osio 8:n quiz)
  • Quiz kannattaa tehdä vasta osion lopussa kun olet katsonut kunkin osion videot/webinaarit ja perehtynyt kirjan kappaleisiin.
  • Quizin suoritusaika on max 1h, jonka aikana saat yrittää quizia 2 kertaa (HUOM: kone arpoo sinulle 10 quiz-kysymystä laajemmasta kysymyspatteristosta, joten yrittäessäsi quizia uudelleen, saatat saada eri kysymyksiä!)
  • Paras quiz-tulos kustakin osiosta jää voimaan.
  • Muista tehdä osioiden quizit ennen kunkin moduulin sulkeutumista.
  • Tekemällä kurssin aikana kaikki quizit, voit maksimissaan kerryttää pistesaldoasi 16p edestä. 

  Esseet ja vertaisarviointitehtävät
  • Moduulin 1 ja 2 lopussa tulee sinun palauttaa n. 2000 sanan esseet MyCoursesin kautta niille varattuihin palautusbokseihin (1. essee palautetaan osio 4:n välilehdellä, ja 2. essee osio 7:n välilehdellä).
  • Ohjeet esseihin löytyvät osioiden palautusboxeista. Ole tarkkana deadlinien kanssa, myöhästyneitä töitä ei voi palauttaa MyCourses alustalle, ja myöhästyminen rokottaa pisteitä huomattavasti.
  • Kunkin esseepalautus-deadlinen jälkeen saat vertaisarvioitavaksi kaksi koneen arpomaa esseetä (vertaisarvioit/annat palautetta siis yhteensä 4 esseelle kurssin aikana). Selvät ohjeet ja kysymykset vertaisarvionnille löytyvät  kyseisen osion "vertaisarviointi"- tehtävästä (ensimmäiset osio 4:n välilehdellä ja toiset osio 7:n välilehdellä esseiden palautusbokseissa). 
  • Essee 1:n vertaisarviointien deadline on sunnuntaina 9.10 klo 23.59 ja Essee 2:n vertaisarvioinnit tulee palauttaa sunnuntaihin, 30.10 klo 23.59 mennessä - katso taulukosta yllä.
  • Maksimipisteet esseistä ja vertaisarvioinneista: 
    • Essee 1: max. 10p
     • Vertaisarvioinnit 2kpl Essee 1: 2x 2p (yht. 4p)
    • Essee 2: max. 10p
     • Vertaisarvioinnit 2kpl Essee 2: 2x 2p (yht. 4p)

  Kurssitehtävien deadlinet
  Harjoitustehtävissä on ilmoitettu viimeinen suorituspäivä/palautusajankohta, eikä tehtäviä voi korottaa tai suorittaa moduulin tai deadlinen sulkeuduttua. Huomioi erityisesti esseetehtävien ja vertaisarviointien palautuspäivät: myöhästyneet ja suorittamatta jätetetyt esseet ja vertaisavioinnit rokottavat huomattavasti pisteitä! Esseedeadlinesta myöhästyessäsi voit saada maksimissaan vain 50% esseen + vertaisarvioinnin pisteistä.

  Moduuli 1: sisältää osiot 1-4
  Moduuli 1 osiot avautuvat 5.9 klo 00:01 ja suoritusten on oltava tehtynä 2.10 klo 23.59 mennessä.

  Moduuli 2: sisältää osiot 5-7
  Moduuli 2 osiot avautuvat 19.9 klo 00:01 (eli 2 vkoa ennen ohjeellista suoritusaikaa) ja suoritusten on oltava tehtynä 23.10. klo 23.59 mennessä.
  HUOM: vertaisarviot Essee 1:stä tulee olla tehtynä 9.10 klo 23.59!

  Moduuli 3: sisältää osiot 8-10
  Moduuli 3 osiot avautuvat 10.10 klo 00:01 (eli 2 vkoa ennen ohjeellista suoritusaikaa) ja suoritusten on oltava tehtynä maanantai-iltaan 14.11 klo 23.59 mennessä.
  HUOM: vertaisarviot Essee 2:stä tulee olla tehtynä 30.10 klo 23.59!


  3. Kurssin lopputentti (max. 50p)
  Kurssin lopputentistä voi saada maksimissaan 50p. Voit valita kahdesta tenttiaikaikkunasta itsellesi paremmin sopivan. Tentti suoritetaan Exam-tenttinä Otaniemessä kampuksen tilojen aukioloaikojen puitteissa. Lisätietoa Exam-tentin käytänteistä ja tenttitiloista löytyy täältä.  (Huom. mikäli olet oikeutettu pidennettyyn tenttiaikaan, katso ohjeet "Tentin erikoisjärjestelyt" -kohdasta).
  Tentistä annetaan lisätietoa lähempänä tenttiajankohtaa (mm. linkki exam-tentti-ilmoittautumisille tulee Osio10:n näkyviin). 
  • Ensimmäinen Exam-tentin aikaikkuna on 21.-25.11.2022
  • Toisen Exam-tentin aikaikkuna on 9.-13.1.2023
  Jos uusit tentin, paras tenttiarvosana jää voimaan. Tenttiä ei voi suorittaa näiden tenttipäivien jälkeen.

  Tentti perustuu kaikkeen kurssimateriaaliin (luennot, kurssikirja, muu opettajan osoittama materiaali), ja se sisältää mm.
  1. Monivalintoja
  2. Laskutehtäviä tai lyhyitä soveltavia tehtäviä
  3. Essee
  Kurssin viimeisellä viikolla on aikaa kertaukseen. Osio 10:ssä tarjolla tiivis kertaus kurssin keskeisimmistä asioista ja neuvotaan tenttiin valmistautumisessa. Kurssin päätösluennolla live-webinaarissa käydään läpi Exam-tenttikäytännöt ja vastataan askarruttaviin kysymyksiin.

  Tentin erikoisjärjestelyt (ohjeistus koskee opiskelijoita, joille myönnetty tenttiajan pidennys)
  Tentin lisäaika myönnetään opiskelijalle, jolla on Aalto-yliopiston suositus henkilökohtaisista opintojärjestelyistä. Jos niitä tarvitsee tällä kurssilla eikä suositusta vielä ole, ota yhteys välittömästi avoin@aalto.fi. Jos erikoisjärjestely on tiedossa kansliassa, riittää että ilmoittaudut sähköpostitse tenttiin tentti-ilmoittautumisen alkaessa. Tarkemmat ohjeet tenttien erikoisjärjestelyistä ja pidennetystä tenttiajasta saat olemalla yhteydessä kurssin opettajaan ja avoin@aalto.fi  

   • Tentti 1 pidennetyllä tenttiajalla järjestetään maanantaina 21.11.2022 klo 12-16 salissa R001/U256, Otakaari 1, Otaniemi, Espoo.
   • Tentti 2 pidennetyllä tenttiajalla järjestetään tiistaina 10.1.2023 klo 12-16 salissa R001/U256, Otakaari 1, Otaniemi, Espoo.  Kurssimateriaali

  Kotler & Keller (2016). A Framework for Marketing Management, Global Edition. Harlow, Pearson Education.

  Luentovideot sekä muu opettajan osoittama materiaali.

  • Kurssikirja löytyy joko kirjastosta tai e-kirjana täältä: https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/5174870?accountid=27468 (huom! lukemiseen tarvitaan aalto-käyttäjätunnukset)
  • Kurssikirja on englanniksi. Videoluennoilla ja webinaareissa käsitellään kurssikirjan sisältöä suomeksi. 
  • Kurssikirjojen e-versioita on lainattavissa 40 kappaletta. E-kirjan laina-aika (kun lataat kirjan offline-tilaan) on 4pvää. Mikäli kaikkia e-kirjoja ei ole lainattu, ja tiedät ettet käytä kirjaa useampana päivänä putkeen, suosittelen kirjan lukemista selaimessa. Tällä tavoin e-kirjasi vapautuu käytöstäsi aina heti seuraavalle. E-kirjasta voi ottaa myös useamman sivun pdf-tallenteita tärkeimmistä kappaleista. (Nämä tallenteet eivät eräänny, vaan tallentuvat koneellesi.)
  • Kurssikirjan fyysisiä niteitä on saatavilla Otaniemen kurssikirjastossa 24 kpl. Kirjastosta lainattavan kurssikirjan saa 2vkoksi lainaan. 
  • (Huom! kurssikirjasta on myös uudempi painos saatavilla: Kotler, P. & Keller, K. (2019). Marketing Management EBook, Global Edition. Available online: https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/5185776?accountid=27468 Huomaathan kuitenkin, että Suoritusohjeet -sivulla neuvotut kirjan lukuohjeet/kappaleet eivät kaikilta osin päde tähän uudempaan versioon. Löydät kuitenkin samat asiat kirjasta kuin 2016-niteestä. Käytämme vanhempaa kirjaa, koska uudempaa versiota on huomattavasti vähemmän saatavilla kirjastossa.)


  Arvioitu ajankäyttö

  Kurssi on 6 opintopisteen laajuinen. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 160 tuntia työtä.

  Videoluennot ja webinaarit

  n. 15h

  Harjoitustehtävät, esseet ja keskustelut MyCoursesissa

  n. 90h

  Omatoiminen kurssimateriaaliin (kirja) tutustuminen ja tenttiin  valmistautuminen

  n. 52h

   Tentti 3h


  Kurssin arviointi

  Kurssin loppuarvosana: hylätty - 5

  Tentti muodostaa 50% ja kurssin aikana suoritettavat harjoitustehtävät 50% arvosanasta.

  Pisteitä kerättävissä maksimissaan yhteensä 100p:

  • 50 pistettä - 50% - lopputentti
  • 22 pistettä - 22% - quiz-monivalintatehtävät (sis. laskut) ja keskustelut
  • 28 pistettä - 28% - esseet (2kpl) ja esseiden vertaisarvioinnit (4kpl) 

  Pisteet muodostavat arvosanan seuraavasti: 

  Pisteet

  Arvosana

  Alle 50 pistettä

  Hylätty

  51-59 pistettä

  1

  60-69 pistettä

  2

  70-80 pistettä

  3

  81-90 pistettä

  4

  91-100 pistettä

  5  Yhteydenpito

  Yhteydenpito kurssin opettajaan tapahtuu pääsääntöisesti MyCoursesin keskustelualueen kautta; mikäli joku asia jää epäselväksi tai sinulla on kommentti, käytä keskustelupalstaa.

  Opettajaan saa yhteyden myös sähköpostitse (linda.turunen@aalto.fi), mutta tämä väylä ei ole tarkoitettu yleisluontoisiin kurssia tai sen sisältöä koskevien asioiden hoitamiseen.