Topic outline

 • Graduryhmä / Thesis group

  Not available unless: You are a(n) Student
  Ryhmä on tarkoitettu tueksi opinnäytteen kirjoittamiseen. Kaikenlainen omatoimisuus ryhmän jäsenten kesken on oikein tervetullutta! Eli voi järjestää lisätapaamisia, keskustelua yms.

  Tapasimme 27. 9. ja sovimme ryhmän toiminnasta seuraavaa:

  Jokainen esittelee jotain jokaisella kerralla. Näin oma työ ei jää koskaan taka-alalle, vaan kulkee aina tapaamisissa ja tapaamisten välillä mukana. Ennen tapaamisia voi jättää muille luettavaksi ja kommentoitavaksi 3-5 sivua materiaalia sekä pari ohjaavaa kysymystä, mihin juuri sillä hetkellä toivoo saavansa kommentteja.

  In English:

  The group is meant as peer support for writing your thesis. All kinds of self-oriented activity among the group is very welcome. You can arrange more meetings, discussions etc.

  We met on 27th September and decided the following.

  Everyone presents something every time. This way, your own work is never on the background, but present in each meeting and between them. Before meetings you can leave 3-5 pages material for comments. Please also include what are the issues you specifically need help in the text / in your process.