Översikt

  • Inlämningsuppgift icon

   Kirjoittakaa tähän tehtävänantoon Aalto-tunnuksenne, kiitos. Aaltotunnus koostuu sukunimenne ensimmäisistä kuudesta kirjaimesta, etunimen ensimmäisestä kirjaimesta sekä numerosta.

  • Inlämningsuppgift icon

   Piirtäkää kynällä paperille ensimmäinen tietokone mitä muistatte käyttäneenne. Merkitkää vuosiluku ylös mikäli mahdollista. 

   Piirtäkää ja kirjoittakaa oheen, mitä muistatte tehneenne tai käyttäneenne ko. koneella ja kenen kanssa. Mitä muita muistoja herää?

  • Inlämningsuppgift icon
   Lukekaa oheinen essee: The programmed designer. John-Patrick Hartnertt. Eye Magazine, Summer 2017 - osoitteessa:

   http://www.eyemagazine.com/feature/article/the-programmed-designer

   Kirjoittakaa esseestä lyhyt tiivistelmä jossa listaatte sen pääpointit listana viivoilla. Pohtikaa lisäksi ainakin, miten kirjoittaja näkee graafisen suunnittelijan suhteen ohjelmisto- ja laitevalmistajiin, mitä perusteluja hän esittää asialleen ja mitä ratkaisuehdotuksia hän näkee mahdollisina.

   Palauttakaa tiivistelmänne ja pohdintanne tähän tehtävänantoon tekstimuodossa. Keskustelemme artikkelista seuraavalla kerralla.
  • Inlämningsuppgift icon

   Piirtäkää A4- tai A3-paperille vapaalla tekniikalla, mieluiten käsin, kartta joka kuvastaa omaa internetin käyttönne maisemaa. Voitte piirtää siihen mitä tahansa: jokia, vuoria, meriä, kaupunkeja, rakennuksia - mitä vain minkä koette kuvastavan vierailemianne internetin sivustoja, palveluita ja alustoja. Nimetkää ja merkitkää eri alueet selkeästi.

  • Inlämningsuppgift icon

   Julkaiskaa Adobe Portfolio -alustalle tekemänne kurssiportfolio ensimmäisen viikon päätteeksi ja lisätkää linkki tähän tehtävään. 

   Tallenna portfoliosi oppimispäiväkirjaosuuteen viimeistään viikon päätteeksi kurssilla tekemääsi lyhyin, tiivistetyin tekstein sekä kuvia, kuten kuvaruutukaappauksia, valokuvia, luonnoksia käyttämällä. Lisää kuviin selittävät kuvatekstit. 
   Kuvaile lyhyesti kurssiviikon tapahtumat: mitä opit ja oivalsit, missä onnistuit ja mitä voisi kehittää. Omat ajatukset, tunteet ja reflektiot pääosassa!

   Annan kommentteina palautetta toimivuudesta ja sisällöstä. Arvosteluasteikko hyväksytty-hylätty-täydennettävä.


  • Inlämningsuppgift icon

   Katsokaa oheiset sisällöt. Reflektoikaa niiden sisältöä ja merkitystä oppimispäiväkirjaanne. Deadline ennen tiistaita.

   Dane Hartman - Computer Skills Course: Bits, Bytes, Kilobytes, Megabytes, Gigabytes, Terabytes (2020) [4:15]: 

   Vox - How Does Internet Work (2020) [19:53]: 

   SABRENT USA Official - Bits And Bytes | What and Why? (2022) [6:46]: 

   Merkitkää tehtävä tehdyksi rastittamalla oikean yläkulman ruutu.

  • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
   Etherpad Lite icon
   RYHMÄJAKO: Myyttinen säteilykissa Etherpad Lite

   Kirjoittakaa tänne ryhmänne nimi ja ryhmäläisten nimet sekä users.aalto.fi osoite

  • Inlämningsuppgift icon

   Antakaa itsellenne kurssista arvosana asteikolla 1–5. 

   Numerot ovat:

   5 = loistavan hyvä
   4 = erittäin hyvä
   3 = hyvä
   2 = kohtalainen
   1 = välttävä
   0 = hylätty

   Numeron perusteluksi voi kirjoittaa omia mielipiteitä tehtävissä ja palautuksissa suoriutumisesta sekä omasta aktiivisuudesta koko kurssin aikana, mukaan lukien oppimispäiväkirjan täyttö. 

   Tehtävän palautteena annetaan opettajien numeroarvio samoihin arvosteluperusteisiin pohjaten. Näistä numeroista lasketaan keskiarvo joka pyöristetään ylöspäin kurssin lopulliseksi arvosanaksi.