Topic outline

 • Perusteet: Voima, harjoitukset ARK-C0021

  Not available unless: You are a(n) Student

  Kurssin ja tehtävien aloitus on maanantaina 23.10.23 klo 13.15, U1 luennolla.


  Tällä kurssilla käydään läpi arkkitehtonisen rakenteen perusteet. Harjoitukset on jaettu käytännön ja teoreettiseen harjoitukseen. Käytännön harjoituksessa "Uloke" suunnittelet ja rakennat arkkitehtonisen rakenteen. Teoreettisessa harjoituksessa "Sataa sataa ropisee" teet kenttätutkimuksen ja tutkit, miten voimat vaikuttavat rakennuksiin ja miten niitä voidaan erityisesti käsitellä.Tehtävää 1 "Sataa sataa ropisee" ei ohjata ja se suoritetaan itsenäisesti.  

  • Tehtävää 1 "Sataa sataa ropisee" ei ohjata ja se suoritetaan itsenäisesti. 
  • Tehtävä 2 "Uloke" tehdään 3 hengen ryhmätyönä. Ryhmän kokoonpano tarkentuu.


  Kurssin jälkeen opiskelija:

  • kykenee hyödyntämään rakenteellista ja käsitteellistä ajattelua
  • pystyy erottamaan rakennusten eri elementtejä 
  • osaa selittää voimien olennaisia vaikutuksia arkkitehtuurissa ja maisema-arkkitehtuurissa

  Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen, osallistumista ryhmätyöhön sekä itsenäistä työskentelyä ja reflektointia. Harjoituksia ohjaavat professori Matti Kuittinen, yliopisto-opettaja Simon Mahringer ja opettajat Mikko Liski, Miina Vuorinen.


  Ohjaukset järjestetään keskiviikkoisin ja perjantaisin, 9:15 - 12:00, Puupaja & A235:

  • 23.10 Aloitus
  • 25.20 Ohjaus (ryhmä A, A235)
  • 27.10 Ohjaus (ryhmä B, A235)
  • 1.11 Ohjaus (ryhmä A, A235)
  • 3.11 Ohjaus (ryhmä B, A235)
  • 8.11 Välikritiikki - Tehtävä 2 "Uloke" (ryhmä A & B, A235)
  • 10.11 Ohjaus (ryhmä A, Puupajalla)
  • 15.11 Ohjaus (ryhmä B, Puupajalla)
  • 17.11 Ohjaus (ryhmä A, Puupajalla)
  • 22.11 Ohjaus (ryhmä B, Puupajalla)
  • 24.11 Ohjaus (ryhmä A, Puupajalla)
  • 29.11 Ohjaus (ryhmä B, Puupajalla)
  • 1.12 Loppupalaute - Tehtävä 2 "Uloke" (ryhmä A & B, Puupajalla)
  • 4.12 Loppupalaute - Tehtävä 1, (U1) 
  • 6.12 Itsenäisyyspäivä
  • 8.12 Siivous!


  Huomio: Turvallisuussyistä pajan koneita saa käyttää vain suoritetun johdantokurssin kanssa. Osa koneista vaatii pajamestarin läsnäoloa/valvontaa.