Tehtävä 4.3

Hae Aaltodoc-julkaisuarkistosta kolmen aiheeseesi sopivan kandidaatintyön viitetiedot. Pääset lukemaan ja tulostamaan kyseisiä opinnäytteitä Oppimiskeskuksessa. Tee hakutuloksistasi kirjallisuusviitteet ja laita viitteisiin myös yliopiston nimi. Huom. Aalto-yliopisto aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Ennen sitä tehdyt tekniikan opinnäytetyöt on tehty Teknillisessä korkeakoulussa.

Esimerkkivastaus (Kaurasen, Mustakallion ja Palmgrenin (2007, s. 79) mukaan):

Opinnäyte - Harvardin järjestelmä:

Lindfors, R. (2016). Vaatteisiin integroitavat antennit. Kandidaatintyö. Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu. Espoo. (18 + 4) s.