Tehtävä 4.4

Hae SFS-standardeista yksi omalle työllesi tärkeä standardi (vinkki: Aalto-Finnassa kirjoita hakukenttään 'sfs online'-> rajaa hakua: Aineistotyyppi > 'Tietokanta'). Jos et löydä mitään omaan työhösi liittyvää, harjoittele kuitenkin standardiviitteen tekemistä.
Muista kirjoittaa löytämäsi viitteet lähdeluettelomuotoon.

Esimerkkivastaus (Kaurasen, Mustakallion ja Palmgrenin (2007, s. 82) mukaan):

Standardi - Harvardin järjestelmä:
SFS-EN 81-80. (2004). Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Käytössä olevat hissit. Osa 80: Säännöt käytössä olevien henkilö- ja tavarahenkilöhissien turvallisuuden parantamiseksi. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto. 72 s.