Uppgift 4.2

Testa Scopus databasen (länken innehåller Aalto-inloggning, normalt sker inloggningen via Aalto-Finna-portalen) och sök fram 3-5 artiklar, som är relevanta för dig. Skriv som svar artikelns referensuppgifter. Via SFX-länken ser du om hela artikeln (fulltexten) finns tillgänglig i nätbiblioteket. Du kan testa att skriva referenserna som källhänvisningar enligt modellexemplen nedan. Modellexemplen visar två vanliga system som används vid källhänvisning - Harvard och systemet med numrerade referenser. Kom ihåg att din egen institution kan ha egna anvisningar för källhänvisning, som primärt skall tillämpas. Bibliotekets instruktioner visar de allmänna modellerna, som tillämpas vid referensskrivning (källhänvisning).

Hittar du i Scopus-databasen de artiklar, som du tidigare hittade via Google Scholar? Om inte kan du ändå använda dem men undersök själv varifrån (källan) artikeln kommer. Materialet till Scopus väljs ut via en kvalitetsgranskning. Om artiklarna, som du tidigare har hittat från Google Scholar också hittas i Scopus kan du använda dessa artiklar i svaret till denna uppgift och du behöver inte söka upp nya artiklar.

Exempel (artikel i en e-tidskrift - enligt Harvard systemet):
Abbas, H. & Magnusson, C. & Yngstrom, L. & Hemani, A. 2011. Addressing dynamic issues in information security management. Information Management & Computer Security. [e-tidskrift]. Vol. 19:1. S. 5-24. [Hämtad 30.8.2018]. ISSN 1758-5805.Tillgänglig: DOI 10.1108/09685221111115836.

Exempel (artikel i en e-tidskrift - enligt numrerade referenssysmet):
7. Lassalle, V. L. & Failla, M. D. & Vallés, E. M. & Martin-Martinez, J. M. Chemical modification of styrene-butadiene-styrene co-polymer by grafting of N-carbamyl maleamic acid. Journal of adhesion science and technology. [e-tidskrift]. Vol. 18:15. 2004. S. 1849-1860. [Hämtad 14.2.2019]. ISSN 1568-5616. Tillgänglig: DOI:10.1163/1568561042708359.