Uppgift 4.3

Sök fram från Aaltodoc-arkivet eller från Inssi-databasen tre referenser till arbeten, som lämpar sig för ditt kandidatarbete.  Du kan skriva ditt resultat=referenserna som en källförteckning. Du kan läsa hela texten för ett kandidatarbetet i Lärcentret. Skriv gärna ditt resultat som en källförteckning enligt exemplet nedan och kom ihåg att i referensen anteckna universitetets namn.

Exempel (examensarbete - enligt Harvard systemet):

Pasila, Hans. 2018. Impact of lean-intervention on productivity. Diplomarbete. Aalto-universitetet, Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Esbo. 73 s. Tillgänglig: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201906234166.