Oppimistehtävä: Sivuaineanalyysi

Tehtävänä on vertailla vähintään kolmea sivuainetta keskenään. Deadline 29.10.2016.

Tavoitteena on oppia luettelemaan tuotteen (sivuaine) ominaisuuksia. Vertailussa hyödynnetään sekä laadullisia että määrällisiä ominaisuuksia. Tavoitteena on oppia ymmärtämään näiden käsitteiden keskeinen ero, ja havainnollistaa tuotteen laadullisia ja määrällisiä ominaisuuksia. Visuaalisen esitysasun avulla opiskelija analysoi tuotteita ja tuottaa tietoa omia johtopäätöksiään varten.

Suoritusmuotona suositellaan taulukkomuotoa excelissä tai muussa taulukkolaskenta- ja visualisointiohjelmassa.

 

Tehtävä

Resurssi

Ohjeellinen ajankäyttö

1. Opettele laadullisen (qualitative) ja määrällisen (quantitative) tutkimisen eron keskeinen idea

Tilastokeskuksen verkko-opas: https://www.stat.fi/virsta/tkeruu/01/07/ ”Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erot” –sivu.

 

1 tunti

2. Päätä, mitä ominaisuuksia haluat vertailla sivuaineista (vähintään 5 ominaisuutta, joista vähintään yksi on laadullinen mittari ja loput määrällisiä)

Ideoita löytyy vaikkapa hakusanoilla: product comparison, product overview, technical details, compare universities, product comparison table.

Voit käyttää apuna myös opiskelijakollegoitasi ja kurssin keskustelufoorumia.

0,5 tunti

3. Valitse vähintään kolme sivuainetta

studyguides.aalto.fi

1 tuntia

4. Luo taulukko, johon kirjaat vertailtavat asiakohdat*

Excel tai jokin muu taulukkolaskentasovellus*

1 tuntia

5. Kerää data, eli täytä taulukko

Sivuaineopas, opiskelijakollegat (voi kysellä esimerkiksi suosituksia), opettajat, opintotuutorit

2,5 tuntia

6. Anna jokaiselle sivuaineelle kokonaisarvosana ja aseta sivuaineet tämän mukaiseen järjestykseen

Sinä

0,5 tunti

7. Visualisoi sivuaineiden saamat kokonaispisteet, koko data tai osa koko datasetistä

Katso esimerkiksi:

Myös perinteisempi taulukkomuoto, pylväsdiagrammi tms. kelpaa mainiosti.

1 tuntia

7. Palauta tehtävä tämän oppimistehtävän palautusluukkuun 29.10.2016 mennessä

MyCourses

0,25 tuntia

* =Perustellusta syystä tästä voi poiketa. Poikkeamiseen ei tarvitse pyytää opettajan lupaa, vaan perustelu voidaan kirjata palautuksen yhteyteen. Perustele lyhyesti se, miksi haluat esittää asian juuri valitsemassasi formaatissa.

HUOM! Vertailevan analyysin lopputuloksen ei tarvitse olla yhtä kuin lopullinen sivuainevalintasi.


Esimerkki Excelin visualisoinnista applikaatiosta nimeltään Excel Bubbles (by: Rolando Jimenez). Palloina on visualisoitu tehtävän ajankäytön jakautuminen.