Oppimistehtävä: Oppimistyyli

Tehtävä pohjautuu kesätehtävään, mutta on tätä laajempi ja tarkempi henkilökohtaisen kehittymistavoitteen osalta.

Tehtävänäsi on tehdä vähintään 2 oppimistyylitestiä (4 testin linkit alla) ja vertailla niiden tuloksia keskenään. Palauta essee, joka on laajuudeltaan 1 A4:sta.

Esseessä voit arvioida testien luotettavuutta ja testien sopivuutta sinulle. Arvioi lisäksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä tuloksissa yllätti?
  • Mitkä asiat tiesit jo etukäteen?
  • Mitä sinun tulisi muuttaa itsessäsi kehittyäksesi oppijana?
  • Mitä aiot tehdä?
  • Minkälaisella aikataululla aiot saada muutoksen aikaiseksi?
  • Mistä tiedät, että olet kehittymässä kohti tavoitettasi?
  • Mistä tiedät, että muutostavoite on saavutettu?

Annetusta formaatista voi poiketa. Perustele loppupalautuksessasi, miksi valitsit muun kuin esseevastauksen. Erillistä opettajan lupaa tehtävänannosta poikkeamiseen et tarvitse.


Ohjeellinen ajankäytön arvio: 6 tuntia, mutta voit selvitä tehtävästä 2-3 tunnissa. Ajattelulle on kuitenkin hyvä jättää myös runsaasti aikaa, sillä sehän on tässä ydin.

Deadline: 29.10.2016

Palautus: Oppimistehtävän palautuslaatikkoon


Alla muistutuksena kesätehtävän osio linkkeineen:

5. Minä oppijana
Omaan oppimiseemme vaikuttaa käsityksemme myös itsestämme oppijoina. Jokainen meistä oppii omalla tavallaan, jokainen on siis erilainen oppija. Oppimistapoja on useita, joka näkyy mm. tapana opiskella ja tehdä työtä.

Oppimistyylit ovat persoonallisia ja yksilöllisiä tapoja ottaa vastaan, prosessoida ja palauttaa mieleen informaatiota. Itseohjautuva oppija on tietoinen omista oppimistyyleistään ja tyylien ymmärtäminen auttaa löytämään sinulle sopivia opiskelutapoja.

Oppimisstrategiat ovat niitä menetelmiä tai toimintatapoja, joita käytämme oppimistehtävän ratkaisussa, esimerkiksi valmistautuessamme kirjatenttiin tai keskustelutilanteeseen. Käytetty strategia vaikuttaa ratkaisevasti siihen, mitä ja miten opitaan. Itseohjautuva, aktiivinen oppija on myös tietoinen konkreettisista oppimisstrategioistaan ja oppimismotivaatio ohjaa strategian valintaa.
A) Palauta mieleesi jokin oma oppimistilanne, ihan millainen tahansa. Kuvaa tilanne lyhyesti. Mistä tiesit oppivasi, miksi opit ja miltä tuntui?
B) Testaa alla olevien oppismistyyli ja -strategiatestien avulla millainen oppija sinä olet.
http://www.vark-learn.com/english/page.asp?p=questionnaire
http://www.tenviesti.fi/tests.htm
http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html
http://www15.uta.fi/arkisto/verkkotutor/testit/index.php?testi=opst

Minkälainen oppija olet testin mukaan, entä oma käsityksesi? (Mainitse tekemäsi testi/t)
- Mitä tämä tarkoittaa opiskelussasi konkreettisesti
- Mitä puolia voit itsessäsi kehittää tavoitteena tehokas oppiminen