Capstone-raportin ohjaustunnit, 29.3

Ryhmä palauttaa tähän kansioon yhden yhteisen powerpoint-esityksen Capstone-työstä. Esitys pitää sisällään seuraavat sivut: 1) ryhmän jäsenet, 2) Tutkimuskysymys, 3) Käytettävät aineisto 4) Käytettävät menetelmät (=4 sivua). Esitykset havainnollistavat ohjaajille ryhmän ajatukset työstä. Paikalle saa tulla myös ilman esitystä.