Capstone-raportin ohjaustunnit, 18.4

Ryhmä palauttaa tähän kansioon yhden yhteisen powerpoint-esityksen Capstone-työstä. Esitys pitää sisällään seuraavat sivut: 1) ryhmän jäsenet, 2) Tutkimuskysymys, 3) Käytettävät aineisto 4) Käytettävät menetelmät (=4 sivua). Esitykset havainnollistavat ohjaajille ryhmän ajatukset työstä. Ohjaustunnin alkupuoli käytetään siihen, että jokainen ryhmä voi kysyä oman työnsä yksityiskohdista. Tapaamisen loppuun varataan aikaa yleisille kysymyksille.