LP2 -Korvaava tehtävä

Due: Friday, 20 October 2017, 11:55 PM

Palauta tänne lähipäivän 5.10.2017 poissaolon korvaava tehtävä. Korvaava tehtävä käsittelee kahta teemaa, jotka löydät alla olevista ohjeista. Jos olit pois vain osasta lähipäivää, niin pohdi tehtävässäsi niitä teemoja joissa et ollut paikalla.

1. Tutustu päivän materiaaleihin:  slideihin ja  ryhmätöiden tuotoksiin.

2. Tutustu ennakkoon MyCourses -työtilaan liittettyihin asiantuntijuus -materiaaleihin ja itse löytämiisi materiaaleihin omaa alaasi koskeva osuus. Pohdi ja kirjoita seuraavista teemoista:

  • Millaisia ovat oman alasi asiantuntijuusvalmiudet, siis meiltä valmistuvien opiskelijioiden asiantuntijuus (vrt. raportit)
  • Miten huomioit/kehität erilaisia asiantuntijuusvalmiuksia omassa opetuksessasi?
  • Millaisia valmiuksia näet tärkeäksi kehittää omassa opetuksessasi tulevaisuudessa?

3. Keskustelimme lähipäivässä oppimiskeskeisestä kulttuurista, joka on kirjattu Aalto-yliopiston strategiaan. Mitä se sinun mielestäsi voisi tarkoittaa? Miksi sitä mielestäsi halutaan tukea ja kehittää? Miten voit opettajana tukea oppimiskeskeisen kulttuurin kehittymistä ja ylläpitämistä?

4 Olet etsinyt tutkimusartikkelin (tai useampia) ja tehnyt siitä koosteen. Tutustu ainakin yhden kurssilaisen löytämään artikkeliin. Millaisia ajatuksia nämä opetukseen  ja oppimiseen liittyvät tutkimukset herättävät sinulla? 


Kirjoita kysymyksistä ja näkemyksistäsi n. 2 sivun (A4) mittainen teksti ja palauta se MyCourses -ympäristöön 2. lähipäivän otsikon alla olevaan kohtaan ”Korvaava tehtävä”. Palautuspäivä tehtävälle on viimeistään  20.10.2017.