HT 9 Ryhmätyö: Tapauskuvaus (Tehtävä 9.1, 50p)

Poimi jokin tämän vuoden aikana Suomen mediassa esiintynyt aihe, jonka ymmärtämisessä voi hyödyntää tällä kurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Voit esimerkiksi raportoida ja korjata toimittajien tai asianomaisten käsityksiä, jotka mikrotaloustieteen valossa perustuvat väärinkäsitykseen. Tai voit tarjota oman mikrotaloustiedettä hyödyntävän tulkintasi jostain uutisesta tai raportista. 

Tapauskuvaukset tulee kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla, ja palauttaa pdf-muodossa MyCourses-järjestelmän kautta. Yhden sivun pituinen kirjoitus riittää hyvin, maksimipituus on kaksi sivua. Ryhmän osalta riittää, että yksi ryhmän jäsen submittoi ryhmätyön, kunhan kaikkien nimet ja opiskelijanumerot on mainittu ensimmäisen sivun yläreunassa. (Ei toki ole haittaa siitä, jos kaikki ryhmän jäsenet submittoivat ryhmätyön). 

Liitä loppuun kopio mediassa esiintyneestä suomenkielisestä jutusta (skannaus tai kuvakaappaus tms), sekä linkki juttuun, jos sellainen löytyy. 

Tämän tehtävän saa tehdä yksin tai ryhmätyönä enintään 4 hengen ryhmässä. Jos ryhmässä on N>2 jäsentä, niin käsiteltyjen tapausten lukumäärän tulee olla N-1. Jokaisen tapauskuvauksen täytyy alkaa uudelta sivulta. Suosittelen tehtävän tekemistä 2-3 hengen ryhmissä.