Välipalautus 2


Välipalautusten yleiset ohjeet
Tämän välipalautuksen aiheet

  Tapa 1

  Kirjoita kuukauden seurannan aikana vähintään viikoittain reflektiota siitä, millaisia havaintoja teet toiminnastasi, mitä asioita sinun tulisi muuttaa, mikä toimii hyvin jne. Kirjoita myös artikkelin pohjalta heräävistä ajatuksistasi.
  Huom!
  Voit kirjoittaa välipalautusta tälle sivulle viikoittain alla olevaan tekstikenttään ja lähettää sen luettavaksi seurantajakson lopussa. Keskeneräinen palautus ei näy opettajille. Halutessasi voit myös kirjoittaa välipalautusta erilliseen tiedostoon ja liittää sen seurannan lopuksi tänne.


  Kysymyslista pohdinnan tueksi 

  Älä vastaa suoraan kysymysluetteloon vaan tuota omannäköisesi asiateksti tehtävänannon mukaan!

  • Mitä etukäteen ajattelit oppivasi luennolla tai tapaamisessa?
  • Mitä ajatuksia luennoilla käsitellyt asiat herättivät?
  • Mitä opit?
  • Mistä luennolla läpikäydystä asiasta olisit kiinnostunut kuulemaan lisää?
  • Millaista sinua kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä luennoilta puuttui?
  • Mikä asia tai kokonaisuus jäi sinulle epäselväksi?
  • Mistä asioista pitäisi kysyä tai ottaa selvää?
  • Mitkä asiat tuntuvat vaikeilta tai haastavilta? Miten selviät niistä?
  • Onko sinun syytä muuttaa opiskelutapojasi? Miksi, miten?
  • Millaisia uusia opiskelutapoja, muistiinpanotekniikoita tai oppimistapoja voisit kokeilla?
  • Suunnitteletko ajankäyttöäsi makro- ja mikrotasolla? Miten?

  Tapa 2

  Palauta ohjeen mukainen essee liitetiedostona tai kopioi se tekstikenttään.