Kolmannen esityksen luentokalvot

On suositeltavaa, että kukin ryhmä palauttaa varmuuden vuoksi luentokalvot esitystä varten, vaikka ryhmä käyttäisikin omaa tietokonetta esityksen aikana. Olkaa hyvät ja palauttakaa luentokalvot pdf-muodossa ja nimellä: luentokalvot_3_ryhmä_[ryhmän numero]_[ryhmän nimi].pdf. Esim. luentokalvot_3_ryhmä_3_stellaraattori.pdf