Ratkaisun loppupalautus

Tähän kansioon palautetaan ryhmän ratkaisun loppupalautus. Palauttakaa tekstimuotoiset osuudet ja muut tiedostot yhdessä pakatussa .zip-kansiossa. Sisällyttäkää palautukseen arvosteluohjeessa listatut videot ja mahdolliset tietokonemallit (CAD, .obj, simulink, jne.). Sisällyttäkää myös mahdolliset ohjelmointiprojektit/koodinpätkät joko suoraan palautukseen tai esimerkiksi tarjoamalla linkki GitHub-repoon. Jos mahdollista niin käyttäkää myös videoiden exportissa jotain pakkausmenetelmää.

MyCourses-palautusten kokorajoitus on 200MB. Jos pakkauksenkin jälkeen palautuksenne ylittää tämän rajan, niin ottakaa yhteyttä ryhmän assistenttiin ja sopikaa vaihtoehtoinen palautus, kuten linkki jaettuun Dropbox-kansioon.