2.5 - Mognadsprovet (ifall du inte skriver arbetet på svenska)

Om du INTE skrivit kandidatarbetet på ditt skolbildningsspråk
visar du din språkliga mognad med ett sammandrag av ditt kandidatarbete. Lämna i så fall in det här senast 2.5. Se vidare om mognadsprovet i allmänhet och speciellt länkarna till anvisningar för sammadrag.

 

Om du skrivit kandidatarbetet på ditt skolbildningsspråk
visar du dina språkliga färdigheter med en del av kandidatarbetet. Språklärarna granskar språket i inledningen, avslutningen och en slumpmässig del av ditt slutliga kandidatarbete. Du behöver inte lämna in någon extra version för detta. Det räcker med kandidatarbetet du lämnar inom utsatt tidtabell (16.4) i MyCourses.