Harjoitus 4

Lineaarisen optimointitehtävän duaali ja duaalimuuttujien tulkinta