27.9 - Forskningsplanen

Due: Friday, 27 September 2019, 11:55 PM
Make a submission

Forskningsplanen inlämnas senast 27.9 kl 23.55. Genom inlämning av forskningsplanen bekräftas deltagandet i kandidatseminariet.

Forskningsplanen ska omfatta en inledning, målformulering/syfte, undersökningsmaterial och metoder samt en konkret plan och tidtabell för genomförandet av kandidatarbetet (redovisning av egen timresursering för arbetet) samt en källförteckning (ifall potentiella källor redan finns till förfogande).

Använd mallen som finns på sidan övrigt material eller se till att få med samma sakinnehåll.