9.12 - Uppgift från talverkstaden

Lämna in uppgiften från talverkstaden senast 9.12 kl 12:00.