13.12 - Mognadsprovet (ifall du inte skriver arbetet på svenska)

Due: Friday, 13 December 2019, 11:55 PM

Om du INTE skrivit kandidatarbetet på ditt skolbildningsspråk
visar du din språkliga mognad med ett sammandrag av ditt kandidatarbete. Lämna i så fall in det här senast 13.12. Se vidare om mognadsprovet i allmänhet och speciellt länkarna till anvisningar för sammadrag.

 

Om du skrivit kandidatarbetet på ditt skolbildningsspråk
visar du dina språkliga färdigheter med en del av kandidatarbetet. Språklärarna granskar språket i inledningen, avslutningen och en slumpmässig del av ditt slutliga kandidatarbete. Du behöver inte lämna in någon extra version för detta. Det räcker med kandidatarbetet du lämnar inom utsatt tidtabell (2.12) i MyCourses.