Ajankäytön reflektiotehtävä (DL 9.12. klo 18)

Neljä viikkoa on kulunut ja on aika tarkastella tuloksia.

 1. Ota esiin ensimmäisellä viikolla asettamasi tavoitteet ja tehtävät sekä tekemäsi viikkoaikataulut ja niistä kirjoittamasi arvioinnit.

 2. Kirjoita lyhyesti (noin 1-1,5 sivua) ja vapaamuotoisesti reflektoiden seuraavista asioista:

  • Miten suunnittelit ja aikataulutit opintojasi ennen tähän itseopiskelumateriaaliin tutustumista? Mikä aiemmassa tavassasi toimi ja mikä ei, ja millainen "aikatauluttaja" olit ennen kurssia?
  • Mitä opit tai huomasit toiminnastasi viikkojen edetessä, kun suunnittelit aikatauluja ja toteutit niitä? Olivatko suunnitelmasi realistisia ja toimivia, vai oliko suunnitelmia vaikea ja haastavaa toteuttaa? Kuinka selvisit mahdollisista haasteista ja mitä suunnittelussa tai toiminnassasi tulisi ehkä muuttaa?
  • Mieti syitä, miksi aikoisit jatkaa aikatauluttamista myös jatkossa, vaikka aina ei viitsisi. Mitä etuja aikatauluttamisesta on sinun arkeesi ja opintoihisi?
  • Onko sinulla toimivia vinkkejä ja tapoja opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen, joita ei tässä materiaalipaketissa tullut esiin? Ne voivat olla tapoja, joita olet käyttänyt aiemmin tai joihin törmäsit jossain muualla tämän kurssin aikana

 3. Palauta reflektio PDF-muotoisena 9.12. klo 18 mennessä.

Palautuksia lukevat ja palautetta antavat opintoneuvojat sekä Tuula ja Piia.