Aineistoreferaatti

 • Palauta tähän laatikkoon kaikki referaatit mieluiten yhtenä PDF-tiedostona. 
 • Nimeä referaatit mielellään referaatin järjestysnumerolla (1-8). 
 • Tiedostomuoto mieluiten PDF. 
 • Referaatin voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 
 • Referaattia voi visualisoida. 
 • Tekstin pituus 2000-8000 merkkiä (välilyönnit mukaanlukien) = 1-4 sivua ilman kuvia. 
 • Muista ilmoittaa referaatin lähde.
 • Referaatista voit pyytää palautetta sähköpostitse heidi.paavilainen@aalto.fi.

Lyhyet opasteet referaatin kirjoittamiseen: objektiivinen referaatti ja kriittinen eli kommentoiva referaatti. Pelkän lähteen sisällön luetteloinnin sijasta kannattaa pyrkiä referoimaan omasta näkökulmasta käsin ja kommentoida lähdettä. Muista kuitenkin perustella kommenttisi.

Referaatin rakenteesta yksinkertainen esimerkki:

 1. Kerro, mikä on lähteesi 
 2. Kerro tarkasti, mitä aihetta lähteessä käsitellään
 3. Kerro, mistä näkökulmasta aihetta on  mielestäsi lähestytty.
 4. Kerro näkemyksesi millä tavoin ja mistä syystä lähde on muotoilun tai suunnittelun kannalta kiinnostava/turhauttava/hyödyllinen/harhaanjohtava/arvokas tms.

Referoitavat materiaalit ovat sivulla "Materiaalit"/"Materials". Yhden referaatin aineistona voi olla:

 • yksi kirjan luku, paitsi Franck, josta referoidaan kaksi lukua yhteen referaattiin (luettelossa mainittu "1 luku" tarkoittaa siis yhtä lukua, ei ensimmäistä lukua (joka olisi "1. luku").
 • yksi artikkeli
 • yksi tai useampi samaa aihetta käsittelevä ääni- tai videotallenne siten, että referoitavan aineiston kesto yhteensä on noin 30-45 minuuttia

Luentosarjana suoritettavan kurssin arvosana perustuu palautettujen, hyväksyttyjen referaattien lukumäärään. Arvosanat muodostuvat seuraavasti:

 1. = luentosarja + 1 referaatti
 2. = luentosarja + 2 referaattia
 3. =luentosarja + 4 referaattia
 4. = luentosarja + 6 referaattia
 5. = luentosarja + 8 referaattia