MyCourses course design pre-assignment / Kurssin suunnittelu ja toteutus MyCoursesissa -ennakkotehtävä, DL 12.11.2019

Start planning your course in MyCourses:

Write a brief reflection paper (1/2-1 pages) in English or in Finnish and submit here. We discuss your ideas on the first session.
  • What are the most important things you want your students to learn? what are the intented learning outcomes in your course?
  • What do you want your students to do during your course? what kind of learning activities? How do you activate your students to work during the course? How do do the grading?
  • Any idea on MyCourses activities you want to use?

If you have teached the course before, what kind of feedback did you get? What would you like to change?


Aloita kurssisi suunnittelu MyCoursesiin:

Kirjoita lyhyt pohdinta (1/2 - 1 sivua) suomeksi tai englanniksi ja palauta tässä. Keskustelemme kurssi-ideoista ensimmäisessä tapaamisessa.

  • Mitkä ovat kurssisi oppimistavoitteet? Mitä haluat opiskelijoiden oppivan (vähintään)?
  • Mitä haluat opiskelijoidesi tekevän kurssin aikana? Miten aktivoit opiskelijoita työskentelemään ja oppimaan? Miten arvioit?
  • Tiedätkö jo, mitä MyCourses-aktiviteetteja voisit käyttää?

Jos olet opettanut kurssilla aiemmin, millaista palautetta sait? Mitä haluaisit muuttaa kurssilla?