1. Lähipäivän korvaava tehtävä

Due: Monday, 7 September 2020, 9:49 AM

Korvaava tehtävä

Palauta tänne ensimmäisen lähipäivän poissaolon korvaava tehtävä, joka sisältää seuraavat asiat:

1. Tutustu päivän aikana käsiteltyihin teemoihin ja materiaaleihin: slidet ja kuviin ryhmätöistä.

2. Palauta mieleesi ennakkotehtävänä lukemaasi teksiin Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2009) ”Oppimisen teoriat” ”, teoksessa S. Lindblom-Ylänne & A. Nevgi (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja, s. 194-236. ja pohdi suhteessa ennakkotehtävääsi miten käsityksesi oppimisesta näyttäytyy oppimisteorioiden näkökulmasta. Voit myös lisäksi tarkastella ennakkotehtävääsi suhteessa ryhmätöiden lopputuotoksiin (valokuvat). 

Kirjoita kysymyksistä ja näkemyksistäsi yksi noin 2 sivun (A4) mittainen pohtiva teksti ja palauta se MyCourses -ympäristöön 1. lähipäivän otsikon alla olevaan kohtaan ”Korvaava tehtävä”. Palautuspäivä tehtävälle on 18.9.2020.

Jos olit pois aamupäivän, paneudu aamupäivän materiaaliin (n. 1 sivu). Jos olit pois iltapäivän niin paneudu iltapäivän materiaaliin (n. 1 sivu). Jos olit pois koko päivän, niin perehdy koko päivän materiaaliin. 

Perehdythän myös lähipäivässä annettuihin uusiin seuraavaa lähipäivää valmisteleviin tehtäviin.