Tehtävä 4

Kirjoita kaksi ½-1 sivun mittaista pohtivaa referaattia:

1) Tieteen kehitysdynamiikka. Käytä tähän sekä luentoa aiheesta että Kiikeri & Ylikosken lukua 3. Mahdollisia kysymyksiä: Millaisia muutoksia tieteen kehitykseen liittyy, mikä kaikki muuttuu? Mikä on paradigma? Onko Kuhnin pessimismi perusteltua? Voit miettiä esim. Kuhnin esimerkkiä, tähtitieteen kopernikaanista kumousta esimerkkitapauksena.

2) Miten ihmistieteet poikkeavat luonnontieteistä? Pohdi sekä niiden tekemisen tapaa että kohteiden eroa. Voit perustaa tämän sekä luennoille että aiempiin käsityksiisi. Voit erityisesti pohita, mihin käsityksesi perustuvat ja kuinka perusteltuja ne ovat.