Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjassa kuvataan ajatukset liikennehaasteen toteuttamisen onnistumisesta, ryhmätyöstä, tavoitteiden saavuttamisesta sekä liikennehaasteen hyvistä ja kehitettävistä puolista. Aihetta voi lähestyä esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:
• Millaisia odotuksia sinulla oli 72h liikennehaasteesta ennen kisan alkamista? Miten kisa vastasi odotuksiasi?
• Miten työskentely ryhmässä ja liikennehaasteen parissa sujui? Mikä oli haastavaa? Mikä oli helppoa? Voit pohtia teemaa esimerkiksi henkilökemioiden, ryhmän sisäisen tehtävänjaon ja työn onnistumisen näkökulmasta.
• Mitä opit? Miten pystyit hyödyntämään olemassa olevaa osaamistasi? Missä huomasit tarvitsevasi enemmän osaamista tai tietoja? Mitä osaamista ja tietoa tarvitsit(te ryhmässä)? Olivatko nämä teillä tai hankittavissa?
• Miten omasta mielestäsi ryhmä saavutti kisassa asetetut tavoitteet?
• Mitä hyviä ja huonoja puolia koit liikennehaasteessa? Millaisia kehitystarpeita tai -ideoita tunnistat liikennehaasteen toteuttamiseen ja järjestelyihin liittyen?

Oppimispäiväkirjan suosituspituus on 800-1000 sanaa.

Oppimispäiväkirja tulee palauttaa viimeistään su 1.11.2020.