DL 11.3: SKRIVUPPGIFT 1-KIRJOITUSTEHTÄVÄ 1 - e-post/sähköposti

KIRJOITUSTEHTÄVÄ 1 DEADLINE 11.3

Tips och råd här

Valitse A tai B ja kirjoita vähintään 50 sanaa (max noin 80 sanaa):

A)

Skicka e-post där du meddelar att ett gemensamt seminarium X (hitta på själv)  måste inställas. Skriv och berätta varför det inte blir något möte. Fråga om mottagaren vill delta i ett annat seminarium om samma tema vid en senare tidpunkt.

B)

Tackbrev.  

Du har varit på besök i Stockholm på ett företag inom  din bransch. Tacka din värd (isäntä) och nämn något positivt som hänt under ditt besök. Be hen komma till Finland och berätta vad du har planerat under hens besök.