Tentti 17.11.2021 kello 16:30 - 18:30

Due: Wednesday, 17 November 2021, 6:30 PM

Seuraavassa ovat tenttikysymykset kahtena saman sisältöisenä versiona, MS-Word ja PDF. Vastaustiedoston tulee olla jompaa kumpaa näistä muodoista ja se palautetaan mycourses-sivuston tehtävävastauksena.