2.2. Muntlig presentation 1

Senaste inlämningsdatum: Friday, 22 October 2021, 23:59
presentation

Öva inför det muntliga provet!

Du har två alternativ:
1) Presentera muntligt temat som du skrev om i Skriftlig uppgift 1
2) Välj ett nytt tema

Allra först ska du läsa information om det muntliga provet (se längre ned på första sidan).

Laga sedan en presentation som består av 3 dior (utan eller med audio/video) eller 2 minuter på video. Kom ihåg att öva uttal om du har med audio eller video! 

Om du använder dior:
Dia 1: Rubrik + ditt namn - här kan du gärna berätta mera om dig själv - du kan t.ex. använda material från pitchen
Dior 2 - 3: Introducera ditt tema, varför du valde det här temat samt lite innehåll

Om du filmar utan dior:
1. Berätta ditt namn och vad du studerar
2. Introducera temat och varför du valde temat samt lite innåhåll

I båda versionerna ska längden vara ca 2-3 minuter.

Öva uttal på Soft svenska:

konsonantit – Soft (aalto.fi)

vokaalit – Soft (aalto.fi)Lämna in presentationen och vänta på lärarens kommentarer.

Du kan fortsätta att bearbeta den här presentationen enligt lärarens anvisningar  i muntlig presentation 2 och sedan använda den i det muntliga slutprovet.
OBS! Du kan använda pitchen som en del av den muntliga presentationen, dvs. delen där du berättar om dig själv.