3.1. Skriftlig uppgift 2 - argumentera

Due: Tuesday, 2 November 2021, 10:59 PM

Pedagogisk planering i Skolbanken: Skriva - argumenterande text

1. Bekanta dig med materialet "Argumenterande genre".
2. Välj ett tema som du är intresserad av eller som du brinner för.
3. Skriv en argumenterande text på ca. 150 ord. Du får gärna använda antingen strukturen för övertygande eller diskuterande argumentation. 
4. Korrekturläs texten med hjälp av ett program (t.ex. Word eller Google)
5. Lämna in din text.

Om argumentation på Smart svenska.