3.2. Muntlig presentation 2

Due: Sunday, 7 November 2021, 10:59 PM

Oral presentations - University of Wollongong – UOW

 Nu är det dags att laga färdigt en presentation för det muntliga provet!

1. Läs på nytt information om muntligt prov (längre ned på kurssidan)

2. Välj om du vill fortsätta med samma tema som du började med i muntlig presentation 1 eller om du byter tema.

3. Du kan välja en traditionell presentation (t.ex. på PowerPoint) som du håller i Zoom, du kan banda presentationen in med hjälp av Screen-cast-o-matic, Screencastify, Panopto eller motsvarande eller du kan filma med kamera.

3. Laga presentationen färdig. Tid på video ca. 5 minuter. En vanlig presentation kan vara 6 -7 minuter lång.

4. Lyssna på din presentation och kolla uttalet.

5. Lämna in. 

6. Om du vill göra ändringar innan du lämnar presentationen in kan du göra det, t.ex. efter att du har övat presentationen på lektionen i Zoom och du har fått kommentarer.

7. Lämna presentationen i inlämningsmappen för muntligt prov.