Tentti 26.1.2022 kello 16:30 - 18:30

Due: Wednesday, 26 January 2022, 6:30 PM

Seuraavassa ovat tenttikysymykset kahtena saman sisältöisenä versiona, MS-Word ja PDF. Vastaustiedosto tulee palauttaa jommassa kummassa näistä tiedostomuodoista määräajassa.