Ennakkotehtävä

Due: Wednesday, 10 November 2021, 11:59 PM

Katso seuraavat neljä lyhyttä videota ja vastaa kysymyksiin vapaamuotoisesti. Palauta tekstisi (1-3 sivua) ke 10.11. mennessä.

 Video 1: Vuorovaikutusosaaminen

Minkälaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sinun mielestäsi opinnoissa ja työelämässä tarvitaan?

Minkälaisessa viestintäkulttuurissa sinä olet elänyt?


Video 2: Esiintyminen vuorovaikutuksena

Minkälaisia käsityksiä sinulla on itsestäsi esiintyjänä ja mihin käsitykset perustuvat?

Mikä on mielestäsi esiintymisessä tärkeää?

Minkälainen on toimiva esitys?


Video 3: Esiintymisjännitys

Minkälaisia kokemuksia sinulla on jännittämisestä?

Miten kuvailisit omaa vireytymistä?

Minkälaisten keinojen avulla olet tullut toimeen oman jännittämisen kanssa?


Video 4: Palautetaidot

Pohdi minkälaisia haasteita palautetilanteisiin voi liittyä.

Miten palautetilanne saadaan toimimaan?

Muistele jotakin hyvin sujunutta tai hyödyllistä palautetilannetta. Mikä teki tilanteesta hyvän tai hyödyllisen?

Minkälainen olet palautteenantajana? Entä palautteensaajana?