1 Min branschordlista (skriftlig och muntlig, 21.10)

Due: Friday, 28 August 2020, 10:27 AM
Make a submission Receive a grade

Samla en lista på 100 ord inom din bransch. 

Laga orden t ex i en tankekarta eller en tabell (t ex
Ta fram ditt kursutbud inom din egen utbildning och tolka de viktigaste kursnamnen till svenska. Fundera över branschen och egna intressen.
Välj 100 fackord  och gör en tankekarta eller tabell. Presentera din ordlista med en video. (100 ammattitermiä, ajatuskartta tai taulukko, esittele sanastosi videolla) 
Lämna in din inspelning och ordlista senast 21.10