3 Argumenterande text 2.12

Due: Friday, 9 October 2020, 11:27 AM
Make a submission Receive a grade

Skriv en text på 150 ord om ett aktuellt fenomen eller en kontroversiell personlighet inom din bransch.
Texten kan vara i form av en insändare, ett blogginlägg eller rapport.
Inlämning: 2.12
Denna text skrivs om och lämnas in på nytt vid behov. (tämä teksti korjataan tarvittaessa)