Tehtävä 2: Arviointirubriikki ja itsearviointi

Due: Saturday, 1 June 2024, 12:00 AM

Ota tehtävä, jota yleensä käytät opetuksessasi (jollakin kursseistasi, tutorryhmissäsi tai harjoitusryhmissäsi). Jos sinulla ei ole tehtävää, voit ensin tehdä tehtävän 3 ja palata sen jälkeen tähän tehtävään.  

Tehtävän vaiheet:

1. Tunnista, mihin oppimistavoitteisiin kurssillasi kyseinen tehtävä liittyy - minkä oppimistavoitteen täyttymistä mitataan. Millaista kurssilla opittua tietoa odotat opiskelijoiden tuottavan tässä tehtävässä? Mitä tarkoittaa perustason ymmärrys ja mikä on edistyneempää osaamista?  

2. Mitä geneerisiä taitoja tehtävässä testataan? Geneeriset taidot voivat tässä kohtaa viitata poikkileikkaaviin teemoihin kuten kestävyys, yrittäjyys tai luovuus, tai akateemisiin taitoihin, kuten kriittinen ajattelu tai raportin kirjoittaminen. Mikä näiden osalta on erinomaista osaamista ja mikä ei ole riittävää läpäisemiseen?  

3. Luonnostele samankaltainen rubriikki kuin jonka näit videolla (“How to guide assessment with a rubric”, “Heidi Falkenbach: Why do I use rubrics”). Katso kriteereitä, joita olet kirjannut ylös tämän tehtävän kohdissa 1 ja 2, ja kirjoita lyhyt kuvaus jokaiselle arvosanalle (hyväksytty/hylätty tai 1-5) kaikille valitsemillesi kriteereille. Mitä konkreettisempia eroja saat eri kuvausten välille, sitä helpompi rubriikkia on käyttää. Voit käyttää Bloomin taksonomiaa ajattelusi tukena.  

4. Voit vielä halutessasi suunnitella kriteerien painotuksen. Jos mielestäsi sisältöosaamisella pitäisi olla suurempi painoarvo kuin geneerisillä taidoilla, voit päättää painottaa sitä pisteiden kautta.  

Todellisuudessa arviointiperusteet tulee aina selkeästi esittää opiskelijoille ennen työn palautusta. Helppo tapa tämän toteuttamiseen on liittää tehtävän ohjeisiin arviointirubriikki.  

Valitse itsearviointiohjeista joko A tai B sen mukaan, oliko tehtäväsi sellainen, jota jo olet opetuksessasi käyttänyt (A) vai teitkö sen tätä tehtävää varten (B).

A. Tee sen jälkeen itsearviointi:

Ota opiskelijan palauttama tehtävä siitä tehtävästä, johon juuri loit rubriikin. Testaa rubriikkiasi. Jos on mahdollista verrata alun perin antamaasi arvosanaa rubriikin kanssa antamaasi arvosanaan, tee niin. Onko arvosana sama? Miksi (ei)? Miten rubriikki toimi? Mikä siinä toimi hyvin? Miten voisit parantaa rubriikkiasi? Kirjoita lyhyt (200-300 sanan) kommentti, jossa kuvaat tärkeimmät havaintosi tästä tehtävästä ja annat itsellesi arvosanan, joka perustuu alla olevan rubriikin kriteereihin.

Palauta sekä tekemäsi rubriikki että kirjoittamasi lyhyt kommentti (200-300 sanaa) mukaan lukien itsellesi antamasi arvosana (hyväksytty/hylätty). 

RUBRIIKKI: 

Kriteeristö 

HYVÄKSYTTY 

HYLÄTTY 

Oppimistavoitteiden tunnistaminen ja tehtävän oletetun sisällön määrittely 

Osaan tunnistaa kurssin ne oppimistavoitteet, joihin tämä tehtävä liittyy ja määritellä odotetun sisällön esimerkiksi ranskalaisin viivoin.  

En osannut tunnistaa, mihin kurssin oppimistavoitteisiin tehtävä liittyi ja/tai tehtävän odotetun sisällön määrittely jäi vajavaiseksi.  

Rubriikki ja kriteeristö 

Olen luonut selkeät kriteerit perustuen odotettuun sisältöön ja Bloomin taksonomiaan ja rakentanut rubriikin. Kriteeristöni saattaa pitää sisällään painotukset eri kriteereille.  

Kriteeristöni on epäselvä tai rubriikkini ei ole loogisesti rakennettu: se ei esimerkiksi perustu oppimistavoitteille ja niiden saavuttamisen osoittamiseen. Rubriikkia ei ole tai osaamistasot tuntuvat epäloogisilta (vrt. Bloomin taksonomia). 

Käytännön soveltaminen 

Osaan soveltaa rubriikkia ja kriteeristöä opiskelijan työhön. Ne toimivat käytännössä tai osaan kehittää niitä toimivampaan suuntaan kokeiluni perusteella. 

En pysty yhdistämään opiskelijan tuotosta ruriikkiin tai rubriikki on mielestäni todella vaikea käyttää. En oikein hahmota, miten voisin kriteerejäni tai rubriikkiani parantaa kokeiluni perusteella. 

Analyysi 

Pystyn analysoimaan, mikä rubriikin käytössä toimi hyvin ja miten sitä voisi vielä parantaa. 

Minun on vaikeaa eritellä, mitä opin rubriikkiharjoituksesta, enkä oikein pysty analysoimaan oppimiskokemustani. 


TAI

 

B. Tee sen jälkeen itsearviointi

Jos sinulla ei ole kurssia tai opiskelijatöitä, joita voit käyttää tässä tehtävässä, kirjoita rubriikin käyttöä koskeva ohje kurssin toiselle opettajalle tai kurssiassistentille. Mieti seuraavia kysymyksiä:    

  • Oliko jonkun toisen ohjeistaminen rubriikin käyttöön helppoa vai vaikeaa? Arveletko, että opiskelijat ymmärtäisivät rubriikkisi?  

  • Mikä toimi hyvin? Miten voisit parantaa rubriikkiasi ohjeen kirjoittamisen perusteella?  

Kirjoita sitten lyhyt kommentti (200-300 sanaa), jossa kuvaan tärkeimpiä havaintojasi tästä tehtävästä ja anna itsellesi arvosana (hyväksytty/hylätty) perustuen alla olevaan rubriikkiin.


Palauta sekä tekemäsi rubriikki että kirjoittamasi lyhyt kommentti (200-300 sanaa) mukaan lukien itsellesi antamasi arvosana (hyväksytty/hylätty).

Kriteeristö 

HYVÄKSYTTY 

HYLÄTTY 

1. Oppimistavoitteiden tunnistaminen ja tehtävän oletetun sisällön määrittely 

 

Osaan tunnistaa kurssin ne oppimistavoitteet, joihin tämä tehtävä liittyy ja määritellä odotetun sisällön esimerkiksi ranskalaisin viivoin. 

En osannut tunnistaa, mihin kurssin oppimistavoitteisiin tehtävä liittyi ja/tai tehtävän odotetun sisällön määrittely jäi vajavaiseksi. 

 

2. Rubriikki ja kriteeristö 

 

Olen luonut selkeät kriteerit perustuen odotettuun sisältöön ja Bloomin taksonomiaan ja rakentanut rubriikin. Kriteeristöni saattaa pitää sisällään painotukset eri kriteereille. 

 

Kriteeristöni on epäselvä tai rubriikkini ei ole loogisesti rakennettu: se ei esimerkiksi perustu oppimistavoitteille ja niiden saavuttamisen osoittamiseen. Rubriikkia ei ole tai osaamistasot tuntuvat epäloogisilta (vrt. Bloomin taksonomia). 

3. Käytännön soveltaminen 

 

Osaan kirjoittaa ohjeen rubriikin soveltamiseen. Kun jokin kohta ohjeessa tuntui hankalalta, kehitin ohjettani tai rubriikkiani niin, että sain ne toimimaan. 

Koin sovellusohjeen kirjoittamisen hankalana. En osannut konkretisoida, mitä piti tehdä, tai selittää, mitä tarkoitan. 

4. Analyysi 

Pystyn analysoimaan, mikä rubriikin käytössä toimi hyvin ja miten sitä voisi vielä parantaa. 

Minun on vaikeaa eritellä, mitä opin rubriikkiharjoituksesta, enkä oikein pysty analysoimaan oppimiskokemustani. 

 

Tämä tehtävä liittyy seuraavaan kurssin oppimistavoitteeseen:  

...opit valitsemaan tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä, jotka ovat linjassa kurssin oppimistavoitteiden kanssa ja tukevat oppimista ja opetusta.

...tutustut erilaisiin arviointimenetelmiin ja muodostat oman lähestymistapasi arviointiin.