21.4 – Mognadsprovet (ifall du inte skriver arbetet på svenska)

Due: Friday, 21 April 2023, 2:00 PM

Om du INTE skrivit kandidatarbetet på ditt skolbildningsspråk
visar du din språkliga mognad med ett sammandrag av ditt kandidatarbete. Lämna i så fall in det här.

 

Om du skrivit kandidatarbetet på ditt skolbildningsspråk
visar du dina språkliga färdigheter med en del av kandidatarbetet. Språklärarna granskar språket i inledningen, avslutningen och en slumpmässig del av ditt slutliga kandidatarbete. Du behöver inte lämna in någon extra version för detta. Det räcker med kandidatarbetet du lämnar inom utsatt tidtabell i MyCourses.