Kuva-aineistojen haku kurssimateriaalit

Site: MyCourses
Course: ARTS-A0108 Kuva-aineistojen haku
Book: Kuva-aineistojen haku kurssimateriaalit
Printed by: Guest user
Date: Friday, 14 June 2024, 2:22 AM

1. Kuva-aineistojen haku prosessina


Miten valmistella kuvahakua?
 • Hakuprosessiin kannattaa ottaa mukaan erilaisia kuvatiedonlähteitä, kuten laajoja kulttuuriperinnön tietokantoja, erityisaineistoja, edistyneempiä kuvahakukoneita sekä painettuja aineistoja. Myös käynti kuva-arkistossa voi olla tarpeen.
 • Haut tietokannoista ovat tekstipohjaisia, vaikka tiedontarve on visuaalinen. Hakusanoista ja niiden synonyymeistä, laajemmista ja suppeammista termeistä voi tehdä listauksia ennen hakua (tekijä, kuvan aihe, paikka, ajoitus, jne).
 • Kuvailukäytännöt vaihtelevat eri tyyppisissä kuvatietokannoissa ja kuvapalveluissa. Kuvailun tarkkuus ja laajuus vaihtelee ja voi joutua kääntämään eri kielisiä termejä laajoissa kulttuuriperinnön tietokannoissa.

Tutustu kuva-aineistojen oppaaseen: http://libguides.aalto.fi/vrc

Kuva-aineistojen opas

Kuva: Kuva-aineistojen opas. Aalto-yliopiston oppimiskeskus, Visual Resources Centre.

Oppaaseen kootut kuva-aineistot tarjoavat lähtökohdan hakuihin ja löytöretkiin merkittävien kansainvälisten ja kotimaisten museoiden, kirjastojen ja arkistoken digitaalisista kokoelmista, sekä muista tutkimukselle arvokkaista erikoiskokoelmista.

Oppaasta löytyy kansainvälisiä ja kotimaisia kuva-aineistoja aihepiireittäin (arkkitehtuuri, grafiikka ja kuvitus, muotoilu, tiede ja tekniikka, valokuva, visuaalinen taide, Aalto-yliopiston arkiston kuva-aineistot). 

Aineistot, joissa on lukon kuva  ovat käytettävissä Aalto-yliopiston verkossa ja etäkäytettävissä Aalto-yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Aineistot, joissa on sydämen kuva ♥ sisältävät joko kokonaan avoimeen käyttöön tai osittain avoimeen käyttöön lisensoitua aineistoa.


Mistä etsiä kuva-aineistoja?

 • Digitaaliset kuva-aineistot kirjastojen, museoiden ja arkistojen tietokannoissa, joita on koottu kuva-aineistojen oppaaseen
 • Painettujen julkaisujen kuvat
 • Analogiset kuvakokoelmat kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa (diat, vedokset, negatiivit, filminauhat)
 • Kaupalliset kuvapankit ja kuvatoimistojen palvelut
 • Avoimen internetin kuvasisältö ja kuvahakukoneet
 • Kuvanjakopalvelut ja sosiaalinen media
 • Taiteilijoiden ja muotoilijoiden omat verkkosivut ja blogit

Miksi kannattaa käyttää kuvatietokantoja?
 • Kuvatietokannat sisältävät usein erittäin korkealaatuisia kuvatiedostoja sekä työskentelyvälineitä, jotka helpottavat aineistojen käyttöä.

 • Internetin hakukoneet eivät löydä museoiden, arkistojen ja kirjastojen laadukkaimpia digitoituja teoksia, koska tietokantojen sisällöt kuuluvat Internetin ns. syvään verkkoon, jonka sisältö ei tule mukaan hakutuloksiin.

 • Internetissä on samasta tunnetusta taideteoksesta todennäköisesti tuhansia eri versioita, jotka ovat kaikki vähän eri tavoin käsiteltyjä. Virallisesta lähteestä löytyy laadukkain ja luotettavin digitaalinen toisinto teoksesta. 

 • Kuvatietokannasta löytyy todennäköisesti luotettavimmat ja täydellisimmät tiedot teoksesta käyttöoikeustietoineen sekä muuta hyödyllistä kontekstitietoa.

 • Tustustu aina kunkin palvelun ja yksittäisen kuvan käyttöoikeuksiin tarkasti, jotta määritellyt oikeudet riittävät omaan käyttötarkoitukseesi.


2. Digitaalinen kulttuuriperintö

Digitaalinen kulttuuriperintö on kulttuurisisältöä, joka on saatavilla korkealaatuisena digitaalisena mediana tai koneluettavana tekstinä. Kulttuurisisällöt voivat olla digitaalisia toisintoja alkuperäisistä teoksista, esimerkiksi kuvataiteen teoksista, valokuvista tai asiakirjoista. Museot, arkistot ja kirjastot digitoivat kokoelmiaan ja saattavat ne yhä useammin yleisön saataville korkealaatuisina digitaalisina versioina erilaisten verkkopalvelujen ja tietokantojen välityksellä. Autenttiset digitaaliset versiot taideteoksista, valokuvista, piirustuksista, kartoista ovatkin saatavilla laajoista kulttuuriperinnön tietokannoista.

Kulttuuriperinnön avoimuus lisää sen käyttömahdollisuuksia

Osa digitaalisesta kulttuuriperinnöstä on myös saatavilla maksutta sekä vapaasti käytettävissä, jaettavissa sekä muokattavissa. Nämä aineistot julkaistaan useimmiten avoimella lisenssillä, kuten Creative Commons -lisenssillä, tai niiden tekijänoikeudet ovat rauenneet. Kun aineisto on uudelleenkäytettävissä ilman teknisiä tai lainsäädännöllisiä rajoituksia, mahdollistetaan niiden luova yhdisteleminen ja innovatiivinen muokkaaminen. Yleisöjä kutsutaan myös mukaan rikastamaan aineistoja, esimerkiksi lisäämään arkistoaineistojen kontekstitietoja tai jakamaan aineistoista muokattuja uusia sisältöjä tai tulkintoja.

Tämä on Rijksmuseumin tarjoama autenttinen digitaalinen versio Vermeerin maaluksesta, joka on saatavilla Europeanasta (ei google-haulla löydettävissä). Klikkaa kuvaa!

Kuva: The Milkmaid, Johannes Vermeer (Public Domain)


Kun teosta haetaan internetin hakukoneella, hakutulos sisältää tuloksia, joissa kuvaa on rajattu, värejä muutettu tai kuvaa on muutoin muokattu: