Luento 1

Kurssin käytännön järjestelyt ja arviointi. Katsaus optimoinnin osa-alueisiin ja optimointimallin muodostaminen