Luento 8

Epälineaarinen optimointi. Kahden muuttujan optimointitehtävän graafinen esitys, optimointi ilman rajoitusehtoja