6.3 Textverkstad 1 (Sofia och Stina)

De exempel från studenttexter som visades på föreläsningen har tagits bort från  powerpointpresentationen som visas här.