to 26.9 kl 10-12 i sal Y228a LaTeX-introduktion (Henrik)

Kort och frivillig introduktion till LaTeX och hur man använder Aalto-universitetets LaTeX-botten för att skriva kandidatarbetet.

Version 1.5.84 av pdfx-paketet (kopia nedan) ska åtminstone fungera med LaTeX-bottnet.