12.11 Muntlig framställning 1 (Stina)

Vetenskaplig retorik och argumentation samt hur man opponerar ett vetenskapligt arbete.